ΤΑ ΔΙΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ     -   ΥΠΟΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ο Υποδιάκονος καθίσταται υπηρέτης του Ιερού  για να βοηθά τον Διάκονο  και να υπηρετεί τον Ιερέα.
Είναι καθήκον του να φροντίζει  την υπηρεσία στο Ιερό, βοηθώντας  τον Διάκονο και υπηρετώντας τον Ιερέα στις λειτουργικές πράξεις, ιδιαίτερα  κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
Επίσης να διανέμει, ως έκτακτος χορηγός, την Αγία Κοινωνία, κάθε φορά που οι υπηρέτες που αναφέρει ο Κανόνας  845 του Κανονικού Δικαίου  δεν υπάρχουν, ή κωλύονται για κάποιο σοβαρό λόγο, ή κάθε φορά  που ο αριθμός των πιστών που μεταλαμβάνουν είναι  τόσο μεγάλος , που η τέλεση της Θείας Λειτουργίας παρατείνεται πολύ.
Στις παρόμοιες εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επωμιστεί να εκθέσει σε δημόσια προσκύνηση το Πανάχραντο Μυστήριο  και μετά να το εναποθέσει στο Αρτοφόριο, χωρίς όμως να ευλογήσει το λαό.
Μπορεί επίσης αν θεωρεί απαραίτητο να φροντίσει για την εκπαίδευση άλλων  πιστών, τους οποίους προσωρινά έχει ανατεθεί να; βοηθούν το διάκονο  και τον Ιερέα στις λειτουργικές πράξεις, φέρνοντας το Λειτουργικό, τον Τίμιο Σταυρό, τα κεριά κλπ. ή εκτελώντας άλλα παρόμοια καθήκοντα. Τόσο καλύτερα  θα εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα όσο περισσότερο συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία με μία ένθερμη πίστη, θα τρέφεται από αυτήν  και να συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο την αξία της.
Ο Υποδιάκονος, προορισμένος με ιδιαίτερο τρόπο  στην  υπηρεσία του Ιερού, οφείλει να ενημερωθεί για όλες αυτές τις λεπτομέρειες που αφορούν  τη δημόσια λατρεία  και να προσπαθήσει  να κατανοήσει  τη βαθειά και πνευματική σημασία τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να  προσφέρεται  καθημερινά στο Θεό  και να είναι  στο Ναό, παράδειγμα για όλους στη συμπεριφορά του και να έχει μια ειλικρινή για το Μυστικό Σώμα του Χριστού, δηλαδή το λαό του Θεού  και ιδιαίτερα τους αδύναμους, και τους ασθενείς.
Πριν την έναρξη της Θείας Λειτουργίας οφείλει να βεβαιωθεί ότι στο Ιερό όλα είναι έτοιμα, τόσο τα λειτουργικά Βιβλία όσα και τα απαραίτητα ιερά σκεύη.
Λαβαίνει μέρος στην πομπή της εισόδου στο Ναό ντυμένος την δική του λειτουργική αμφίεση.
Φέρνει τον Τίμιο Σταυρό κατά την πομπή και παρουσιάζει στο Λειτουργό τη στιγμή των δεήσεων.
Προετοιμάζει πάνω στο Βωμό το Ειλητό, το αποσπογγιστήριο, το ποτήριο, το Λειτουργικό, βοηθά τον Λειτουργό και τον Διάκονο  να παραλάβει τα δώρα .
Παρουσιάζει , ανάλογα με τις ανάγκες,  τον άρτο  και τον οίνο  στον Λειτουργό, όμως δεν βάζει το κρασί και το νερό  στο ποτήριο, ούτε ανυψώνει  το ποτήριο τη στιγμή της ανυψώσεων των τιμίων μετά την καθαγίαση ή της Θείας Κοινωνίας.
Εν απουσία του Διακόνου κρατά  τα ιερά σκεύη τη στιγμή της Αγίας Κοινωνίας, όταν αυτή μεταδίδεται με τα δύο είδη.
Βοηθά τον Ιερέα και τον Διάκονο στον καθαρισμό των ιερών σκευών.
Μεταφέρει την  Αγία Κοινωνία  σε όσους  δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην  τέλεση της Ευχαριστίας.
Εν απουσία του Διακόνου, ο Υποδιάκονος:
Φέρει στο λειτουργό το θυμιατήριο και τον βοηθά κατά την θυμίαση της Αγίας Τράπεζας. Των δώρων, θυμιατίζει τον Λειτουργό  και τον λαό.
Όταν ολοκληρωθεί η διανομή της Αγίας Κοινωνίας , μεταφέρει τα ιερά σκεύη  στην πρόθεση  για να τα καθαρίσει και να τα τακτοποιήσει.
Δεν καλεί εκείνος τους πιστούς να ανταλλάξουν τον ασπασμό της ειρήνης, ούτε απολύει το λαό.
Στην ομαδική τέλεση της Ακολουθίας των Ωρών, ελλείψει Αναγνώστη, μοιράζει τα διάφορα καθήκοντα στους παρόντες πιστούς.
Κατά την απουσία του ιερέα ή του διακόνου διευθύνει, σε συνεννόηση  με τον Αναγνώστη, την Ακολουθία των Ωρών, τηρώντας  τις καθορισμένες οδηγίες.
σνπ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Top